Wat is Jin Shin Jyutsu?

Jin Shin Jyutsu betekent vertaald uit het Japans “de Kunst van het Scheppen door de Mens met Mededogen”. De leringen omvatten alle aspecten van zijn Geest, Psyche en Lichaam.

Als mens scheppen wij door middel van onze levensstijl en levenshouding; met wat we denken, doen, voelen en onze emotionele expressie. Wij scheppen onszelf, elke dag weer. Hoe fijn is het, om dit te kunnen beinvloeden, op een zachte manier, zonder de context van ‘schuld’ ervaren en/of ‘over-verantwordelijkheidsgevoel’.

Jin Shin Jyutsu is met een zachte aanraking onszelf opladen en regenereren.  Blokkades kunnen lossen en het natuurlijke verloop van onze energiebanen weer herstellen.

Bij Jin Shin Jyutsu wordt de vergelijking gemaakt van startkabels. Door onze handen en/of voeten (b.v. kruisen) op 1 of twee plaatsen van het lichaam te leggen, zijn zij als startkabels, die, net als bij een auto, onze accu weer opladen en de stroomvoorziening weer op gang brengen. Dit kan overal en altijd.

We doen het vaak al onbewust: voeten / benen kruizen, vingers en handen een plaats geven waar wij het nodig hebben. Bron foto pixabay

Jiro Murai heeft onderzocht, welke combinatie en volgorde van aanraken van plaatsen op ons lichaam, het meest efficient zijn voor onze Schepping (pijntjes, kwalen, ongemak, spanning) van dat moment. We kunnen het bij onszelf toepassen en bij elkaar.

De plaatsen op het lichaam worden aangeduid met “veiligheidsenergiesloten”, een energieplek ter grootte van onze handpalm.

De combinatie’s en volgode van deze Veiligheidsenergiesloten (Ves), worden aangeduid met ‘Stromen’ .

De Ves en Stromen, staan weer in verbinding met ons fysiek gestel, onze houding (letterlijk en figuurlijk) in het leven, onze gedachten en emoties, kortom ons hele Mens zijn.  Zo heeft de mate van doorstroming in de Ves en Stromen invloed op ons dagelijks leven, en ons dagelijks leven heeft invloed op de doorstroming van de Ves en Stromen.

bron foto Jin Shin Jyutsu Inc.

Hoe eenvoudig is het dan, door onze eigen handen te gebruiken, wij ons dagelijks leven kunnen beinvloeden op alle fronten. Je eigen gezondheid en welzijn in eigen hand nemen, en jezelf ondersteunen in de uitdagingen van het leven.

“Ergens de vinger op leggen” om een verandering teweeg te brengen,  vind ik da nook een interessante gezegde, om weer te geven, hoe dit letterlijk en figuurlijk van toepassing is met de Kunst van Jin Shin Jyutsu.

Ik gun het iedereen om dit te mogen ervaren.